คำถามที่พบบ่อย

Operating System

  • Microsoft windows 7, 8, 8.1 หรือสูงกว่า
  • MAC OS X 10.8 หรือสูงกว่า

Mobile Device

  • Android 4.4 ขึ้นไป
  • MAC OS X 9 ขึ้นไป
  • Windows Phone 8.1 ขึ้นไป

Browser

  • Chrome (แนะนำ)
  • Firefox
  • Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  • Safari

หลักสูตรของ FrogGenius นั้นเป็นรูปแบบ On-Demand โดยลูกค้าทุกท่านจะสามารถเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจได้ และสามารถเข้ามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดชีพ หลังจากลงทะเบียนซื้อหลักสูตรอบรมนั้นๆ 

(เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ผู้เรียนจะได้รับอีเมล์ยืนยัน และสามารถเข้าเรียนหลักสูตรที่ต้องการได้ทันที)

แน่นอน! ทาง ห้องเรียนเด็กล้ำ มีแผนเพิ่มหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์กับโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน  ท่านสามารถแนะนำหลักสูตรที่สนใจได้ที่  sustainability@dtac.co.th   

แต่ละบทเรียนจะมีสรุปเนื้อหาว่าประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ใดบ้าง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ admin ของค่ายทาง Line กลุ่ม Young Safe Internet Cyber Camp ค่ะ

หากมีปัญหาตอนใช้งานระบบ e-learning ของห้องเรียนเด็กล้ำ  สามารถติดต่อได้ที่  sustainability@dtac.co.th