100 นาที

เพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้าน (technical)

AI Fake Content

โดย TK GearWalker

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

     เรียนรู้การเรื่องราวของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Artificial Intelligence หรือ AI  ทำความรู้จักความสามารถของ AI ที่ถูกมาใช้สร้างข้อมูลเท็จ ภาพปลอม วิดีโอปลอม พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเท็จที่ถูกสร้างขึ้นเบื้องต้นได้

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 5 นาที
An Introduction to A.I generated contents 5 นาที
Chapter 2 24 นาที
WTF with AI ( Walking The Future with A.I) 24 นาที
Chapter 3 19 นาที
ํYou are what you read 19 นาที
Chapter 4 23 นาที
This person doesn't exits 23 นาที
Chapter 5 24 นาที
AV stands for... 24 นาที
Chapter 6 6 นาที
Living with the evil 6 นาที

AI Fake Content

โดย TK GearWalker

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์