120 นาที

เพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้าน (technical)

Board Game Development

โดย Bluspel ผู้ผลิตบอร์ดเกมส์ The Trust

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

     ทำความรู้จักและความน่าสนใจของการใช้บอร์ดเกมส์ในการสร้างความตระหนักและความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบในการทำบอร์ดเกมส์ การวางรูปแบบเกมส์ให้น่าสนใจ การออกแบบกลไกของเกมส์ การทดสอบและการทำคู่มือสำหรับเกมส์ รวมถึงเรื่งการผลิต การจัดจำหน่าย และลิขสิทธิ์ทางปัญญา สำหรับการทำบอร์ดเกมส์

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 13 นาที
Introduction : Why board game ? 13 นาที
Chapter 2 11 นาที
องค์ประกอบของการทำบอร์ดเกม 11 นาที
Chapter 3 2 นาที
วิธีการทำ : 01 Define โจทย์ + การวางอารมณ์เกม 2 นาที
Chapter 4 5 นาที
วิธีการทำ : 02 การวางแนวเกม + Research + ประเภทของบอร์ดเกม 5 นาที
Chapter 5 23 นาที
วิธีการทำ : 03 ออกแบบ กลไกของเกม 23 นาที
Chapter 6 10 นาที
วิธีการทำ : 04 ออกแบบ บอร์ดเกม 10 นาที
Chapter 7 4 นาที
วิธีการทำ : 05 การทดสอบเกม (สมดุล) 4 นาที
Chapter 8 5 นาที
วิธีการทำ : 06 การทำ Art Work 5 นาที
Chapter 9 7 นาที
วิธีการทำ : 07 การทำคู่มือ 7 นาที
Chapter 10 14 นาที
วิธีการทำ : 08 การสั่งทำ (production) + QC 14 นาที
Chapter 11 8 นาที
วิธีการทำ : 09 การกำหนดราคา + การจัดจำหน่าย 8 นาที
Chapter 12 4 นาที
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา & ตราสินค้า สำหรับบอร์ดเกม 4 นาที

Board Game Development

โดย Bluspel ผู้ผลิตบอร์ดเกมส์ The Trust

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์