100 นาที

เพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้าน (technical)

Chatbot

โดย คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ChangeFusion

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

     เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการสร้าง AI Chatbot ด้วยโปรแกรม DialogFlow  รวมถึงการออกแบบรูปแบบการสนทนา การสร้างคำถามคำตอบ การเตรียมเนื้อหาที่สัมพันธ์กันระหว่างคำถามและคำตอบ รวมถึงการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 1 นาที
แนวคิดการทำ Chatbot 1 นาที
Chapter 2 41 นาที
การวางโครงสร้างเนื้อหา 41 นาที
Chapter 3 55 นาที
การโปรแกรม Chatbot บน Dialog flow 55 นาที
Chapter 4 11 นาที
การนำไปเปิดใช้งานใน Line 11 นาที

Chatbot

โดย คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ChangeFusion

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์