95 นาที

เพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้าน (technical)

Data Visualization + Storytelling for Kids

โดย Punch Up

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

     เรียนรู้ความสำคัญของการใช้ข้อมูล  ข้อดีของการสื่อสารในเชิงปริมาณ วิธีการเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลให้เรียบร้อย รวมทั้งวิธีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ วิธีการเปลี่ยนภาพและชาร์ตให้เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจและจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

จะต้องตอบคำถาม Quiz ให้ถูกทุกข้อ 100 % จึงจะผ่าน

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 : ทำไมเราถึงต้องใช้ข้อมูล? (Why Data Matter) 14 นาที
Why Data Matter? 14 นาที
Chapter 2 : เรารู้จักข้อมูลดีแค่ไหน? (Get to Know Data) 12 นาที
Get to Know Data 12 นาที
Chapter 3 : จัดการข้อมูลอย่างไรให้เรียบร้อย (Data Pipeline) 15 นาที
Data Pipeline 15 นาที
Chapter 4 : เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (Data Visualization) 15 นาที
Data Visualzation 15 นาที
Chapter 5 : เล่าข้อมูลและภาพอย่างไรให้เป็นเรื่อง? (Data Storytelling) 17 นาที
Data Storytelling 17 นาที

Data Visualization + Storytelling for Kids

โดย Punch Up

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์