30 นาที

ห้องเรียนครูล้ำ

Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying

ทำความเข้าใจการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่มีเหตุมาจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางเพศ

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายของความเป็นมนุษย์  ว่ามนุษย์เพศกำเนิดหญิงชาย ล้วนแล้วแต่มี อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมเพศและการแสดงออกทางเพศภาวะที่แตกต่างกัน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ในแต่ละช่วงเวลา  เพื่อลดการตีตราหรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกกันในโลกออนไลน์  สร้างการเคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งเรื่องเพศ สีผิว ศาสนา และเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง   
โครงสร้างหลักสูตร
Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying 25 นาที
สรุปท้ายบทเรียน 2 นาที
วงจรการบูลลี่ 1 นาที
บูลลี่ - การใช้อำนาจรูปแบบหนึ่ง 5 นาที
อำนาจ ความชอบธรรมในการบูลลี่ 2 นาที
SOGIESC 6 นาที
Introduction 1 นาที
พ่อแม่อาจเป็นคนที่บูลลี่ "เด็ก" ตั้งแต่ในครอบครัว 5 นาที
หนังสั้น ร.พ.ก 20 นาที
หนังสั้น 20 นาที

Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying

ทำความเข้าใจการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่มีเหตุมาจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางเพศ

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์