30 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

AI and Algorithm

เรียนรู้การทำงานของอัลกอรึทึ่มที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสั่งข้อมูลบนโลกออนไลน์ ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เมื่อกลุ่มผู้คนที่เห็นข้อมูลชุดนั้นอาจจะไม่ใช้ผู้เห็นข้อมูลกลุ่มเดิม

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
แม้การแสดงออกทางความคิดเห็นหรือข้อมูลบนโลกออนไลน์จะสามารถถูกส่งต่อไปยังคนจำนวนมากได้  แต่การจัดส่งนี้ก็อาจถูกจัดส่งให้แค่หน้าจอของใครบางคนเท่านั้น  เรียนรู้การทำงานของอัลกอรึทึ่มที่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว  ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เมื่อกลุ่มผู้คนที่เห็นข้อมูลชุดนั้นอาจจะไม่ใช้ผู้เห็นข้อมูลกลุ่มเดิม
โครงสร้างหลักสูตร
AI and Algorithm 26 นาที
AI and Algorithm 26 นาที

AI and Algorithm

เรียนรู้การทำงานของอัลกอรึทึ่มที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสั่งข้อมูลบนโลกออนไลน์ ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เมื่อกลุ่มผู้คนที่เห็นข้อมูลชุดนั้นอาจจะไม่ใช้ผู้เห็นข้อมูลกลุ่มเดิม

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์