120 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Online Privacy & Sexual abuse

โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช และ พ.ต.อ มรกต แสงสระคู คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

       เรียนรู้เรื่องลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และหากข้อมูลส่วนบุคคลหลุดไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง รวมทั้งเรียนรู้เรื่องราวการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์ ผลกระทบของเด็กที่โดนละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และวิธีการป้องกันตัวเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเก็บหลักฐานแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์
2.ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้วิธีการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์


ระดับเนื้อหา

ระดับต้น (Beginner)


การรับประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบตามหลักสูตร 100 % และผ่านแบบทดสอบ

โครงสร้างหลักสูตร
Online Privacy 56 นาที
Online Privacy Live วันที่ 29 เมษายน 2563 56 นาที
Sexual abuse 1 ชั่วโมง 22 นาที
Sexual Abuse 1 ชั่วโมง 22 นาที

Online Privacy & Sexual abuse

โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช และ พ.ต.อ มรกต แสงสระคู คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์