60 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Freedom of Speech

ทำความเข้าใจเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ ข้อระมัดระวังในการใช้เสรีภาพในการแสดงออก แนวทางในการแสดงออกบนพื้นที่บนโลกออนไลน์ในฐานะเยาวชน

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ทำความเข้าใจในเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ หลักการของ Freedom od speech ที่ให้พื้นที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นตามพื้นฐานสิทธิมนุษยชน  ข้อระมัดระวังในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่อาจไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพคนอื่นได้  พร้อมทั้งแนวทางในการแสดงออกบนพื้นที่บนโลกออนไลน์ในฐานะเยาวชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
โครงสร้างหลักสูตร
Freedom of Speech 30 นาที
EP.2 6 นาที
EP.3 7 นาที
EP.4 9 นาที
EP.1 7 นาที

Freedom of Speech

ทำความเข้าใจเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ ข้อระมัดระวังในการใช้เสรีภาพในการแสดงออก แนวทางในการแสดงออกบนพื้นที่บนโลกออนไลน์ในฐานะเยาวชน

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์