30 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Practical Data Protection

เรียนรู้วิธีรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อควรระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรทราบแ ละข้อปฎิบัติหากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เรียนรู้วิธีการรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อควรระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรศึกษาเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรทราบและข้อปฎิบัติหากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
Practical Data Protection 23 นาที
Practical Data Protection 23 นาที

Practical Data Protection

เรียนรู้วิธีรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อควรระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรทราบแ ละข้อปฎิบัติหากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์