30 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Major Cybersecurity Stories

รู้จักการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีข้อมูลในรูปแบบเรียกค่าไถ่ , การล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการสร้างโปรแกรมเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ และวิธีการปกป้องความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ทำความรู้จักถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญอย่าง การโจมตีข้อมูลในรูปแบบการเรียกค่าไถ่ (Ransomware)  การหลอกลวงเพื่อล้วงเข้าข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Phishing)   และการสร้างโปรแกรมเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ ( Malicious Software หรือMalware )  เรียนรู้กลไกการทำงานและวิธีการในการโจมตีของภัยคุกคามออนไลน์เหล่านี้   พร้อมวิธีการปกป้องความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์  
โครงสร้างหลักสูตร
Major Cybersecurity Stories 15 วินาที
Major Cybersecurity Stories 15 วินาที

Major Cybersecurity Stories

รู้จักการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีข้อมูลในรูปแบบเรียกค่าไถ่ , การล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการสร้างโปรแกรมเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ และวิธีการปกป้องความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์