30 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Blockchain, The Privacy Revolution

- การปฏิวัติวงการความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน - ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน - การเตรียมความพร้อมสู่โลกยุคใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เรียนรู้เรื่องราวการปฏิวัติวงการความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชน  และนอกจากความปลอดภัยระดับสูงแล้วบล็อกเชนมีข้อดีอื่นๆในด้านในบ้าง เราสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรได้จากเทคโนโลยีนี้  เตรียมความพร้อมสู่โลกยุคใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกเมื่อบล็อกเชนถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
โครงสร้างหลักสูตร
Blockchain, The Privacy Revolution 16 นาที
Blockchain, The Privacy Revolution 16 นาที

Blockchain, The Privacy Revolution

- การปฏิวัติวงการความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน - ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน - การเตรียมความพร้อมสู่โลกยุคใหม่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์