2ชั่วโมง

ห้องเรียนครูล้ำ

Digital Resilience For Teacher

ห้องเรียนครูล้ำ

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ปัจจุบันคนหลายคนบนโลกใช้ชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วย แล้วพวกเขาต้องพบเจอความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย คุณครูจึงร่วมกันหาวิธีปลูกฝังภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัล (Digital Resilience) เพื่อให้นักเรียนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
โครงสร้างหลักสูตร
แนะนำหลักสูตร 6 นาที
Part 1 แนะนำหลักสูตร 6 นาที
EP.1 ชีวิตจริงบนโลกเสมือน 27 นาที
Part 1 ชีวิตจริงบนโลกเสมือน 4 นาที
Part 2 ความเห็นอกเห็นใจ...หัวใจของการอยู่ร่วมกัน 6 นาที
Part 3 ภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัล (Digital Resilience) 1 นาที
Part 4 มารยาทบนอินเทอร์เน็ต (Netiquette) 4 นาที
Part 5 สรุปเนื้อหาและไอเดียการสอน 10 นาที
EP.2 สื่อออนไลน์และการป้องกันความเสี่ยง 49 นาที
Part 1 สื่อออนไลน์และการป้องกันความเสี่ยง 2 นาที
Part 2 สื่อสังคม (Social Media) และข่าวลวง (Fake News) 15 นาที
Part 3 สื่อเรื่องเพศ (Sexual Media) 9 นาที
Part 4 สื่อบันเทิง (Entertainment) 11 นาที
Part 5 สรุปเนื้อหาและไอเดียการสอน 10 นาที
EP.3 พื้นที่ส่วนตัวและความปลอดภัย 28 นาที
Part 1 พื้นที่ส่วนตัวและความปลอดภัย 6 นาที
Part 2 ความปลอดภัย (Security) 9 นาที
Part 3 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 7 นาที
Part 4 สรุปและไอเดียการสอน 5 นาที
EP.4 ไม่แกล้งกันนะ หยุด Cyberbullying 19 นาที
Part 1 ไม่แกล้งกันนะ หยุด Cyberbullying 5 นาที
Part 3 สรุปและไอเดียการสอน 4 นาที
Part 2 การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) 9 นาที
EP.5 กลโกงในโลกออนไลน์ 20 นาที
Part 1 ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ 3 นาที
Part 2 กลโกงในโลกออนไลน์ 12 นาที
Part 3 สรุปและไอเดียการสอน 4 นาที
EP.6 สรุปหลักสูตร Digital Resilience 4 นาที
Part 1 บททิ้งท้าย 4 นาที

Digital Resilience For Teacher

ห้องเรียนครูล้ำ

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์